Studenci UAM

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców prowadzi zajęcia języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania.

Cudzoziemców podejmujących na UAM studia licencjackie lub magisterskie w języku polskim zapraszamy na obowiązkowy lektorat z języka polskiego jako obcego:

– dla studentów studiów licencjackich (oraz jednolitych studiów magisterskich) prowadzonych po polsku 120h (4 semestry x 30h, egzamin końcowy na poziomie C1);

– dla studentów studiów magisterskich prowadzonych po polsku 60h lektoratu języka polskiego jako obcego (2 semestry x 30h, egzamin końcowy na poziomie C1+).

Studentów studiów licencjackich i magisterskich prowadzonych w języku angielskim lub w innych językach obcych zapraszamy na jednosemestralny kurs języka polskiego nastawiony na komunikację (60h) z możliwością kontynuacji w kolejnych semestrach.

Więcej informacji na stronie schoolpl.amu.edu.pl

Z udziału w lektoracie na studiach licencjackich zwolnione są osoby, które:

– posiadają certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie C1 wystawiony przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

– posiadają zaświadczenie o znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie C1 wystawione przez państwowe wyższe uczelnie;

– ukończyły studia licencjackie prowadzone w języku polskim;

– są absolwentami/absolwentkami polskiej szkoły policealnej.

Z udziału w lektoracie na studiach magisterskich zwolnione są osoby, które:

– posiadają certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie C1 wystawiony przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

– posiadają zaświadczenie o znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie C1 wystawione przez państwowe wyższe uczelnie.

Osoby, które nie posiadają wyżej wymienionych dokumentów, ale posługują się językiem polskim na poziomie C1 mogą przystąpić do egzaminu wewnętrznego, organizowanego na początku listopada. W tym celu należy zarejestrować się na zajęcia i chęć przystąpienia do egzaminu zgłosić wykładowczyni.

Tutaj można zapisać się na zajęcia.